Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Strykowie

Kolorowy pasek

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urządu Miejskiego w Strykowie

Urząd Miejski w Strykowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • archiwalne filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury dla części nagłówkowej artykułów

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Robert Pietrasiak.
 • E-mail: robert.pietrasiak@strykow.pl
 • Telefon: 427198002

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miejski w Strykowie
 • Adres: 95-010 Stryków
  ul. Tadeusza Kościuszki 27
 • E-mail: strykow@strykow.pl
 • Telefon: 427198002

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 • Urząd Miejski w Strykowie, budynek przy ul. Tadeusza Kościuszki 27

Urząd Miejski w Strykowie zajmuje pomieszczenia na parterze oraz I i II piętrze.
Do budynku prowadzą dwa wejścia od ulicy Tadeusza Kościuszki. Do wejścia głównego prowadzą schody oraz znajdujący się przy schodach podjazd dla osób na wózku. Do wejścia bocznego prowadzi podjazd dla wózków. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.

W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.

Na parterze znajduje się łazienka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na I i II piętrze budynku znajduje się łazienka, która nie jest dostosowana do osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem przy ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Emilii Plater znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. Z tyłu budynku znajduje się parking bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z ww. usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strykowie  ul. Tadeusza Kościuszki 27 pokój nr 2, w terminie, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form: e-mailem, telefonicznie, faxem lub drogą pocztową.

 • Urząd Miejski w Strykowie, budynek przy ul. Tadeusza Kościuszki 29

W budynku mieszczą się: Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych oraz Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Strykowie. Oprócz ww. Wydziałów  w budynku znajduje się również siedziba Ośrodka Zdrowia oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Do budynku prowadzi ciąg pieszy (schody, podjazd dla wózków) zlokalizowany między budynkami. Pomieszczenia Urzędu Miejskiego znajdują się na II piętrze. Do wejścia głównego prowadzą schody zlokalizowane z tyłu budynku – od parkingu. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku znajduje się platforma (od ul. Tadeusza Kościuszki), która może służyć do transportu osób niepełnosprawnych. Przy platformie znajduje się domofon umożliwiający przywołanie pracownika urzędu.

Z tyłu budynku znajduje się parking z wyznaczonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z ww. usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strykowie  ul. Tadeusza Kościuszki 27 pokój nr 2, w terminie, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form: e-mailem, telefonicznie, faxem lub drogą pocztową.

 • Urząd Miejski w Strykowie, budynek przy ul. Tadeusza Kościuszki 31

W budynku mieści się Wydział Promocji i Rozwoju zlokalizowany na parterze. Do wejścia prowadzi ciąg pieszy, a następnie schody brak pochylni dla osób niepełnosprawnych.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 27.

Na parterze znajduje się łazienka niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Obok budynku znajduje się parking bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z ww. usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strykowie  ul. Tadeusza Kościuszki 27 pokój nr 2, w terminie, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form: e-mailem, telefonicznie, faxem lub drogą pocztową.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij