W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2019-2029

Data uchwały:
2019-10-29

Numer uchwały:
XV/154/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.