W sprawie:
zaciągnięcia pożyczek długoterminowych oraz kredytów długoterminowych

Data uchwały:
2004-04-27

Numer uchwały:
XXII/177/2004

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia