W sprawie:
udziału Gminy Stryków w realizacji projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)”

Data uchwały:
2008-05-30

Numer uchwały:
XXI/155/2008

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia