W sprawie:
uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "MOJE BOISKO ORLIK 2012" w Strykowie

Data uchwały:
2011-09-28

Numer uchwały:
XIV/97/2011

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego