W sprawie:
zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta - Gminy Stryków na rok 2007 oraz zmiany planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Strykowie na rok 2007

Data uchwały:
2007-07-27

Numer uchwały:
XI/71/2007

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia