Nr petycji: 3/2024
Data złożenia petycji: 05.04.2024 r.
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszacego petycję: mieszkańcy domów położonych przy ulicy Mikołaja Kopernika w Strykowie
Druk petycji:  załącznik
Przewidywany termin załatwienia sprawy: 3 miesiące