W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stryków na 2023 rok

Data uchwały:
2022-09-29

Numer uchwały:
LX/518/2022

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego