Nr petycji: 9/2022
Data złożenia petycji: 26.09.2022 r.
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszacego petycję: Sołtys Sołectwa Tymianka
Druk petycji: załacznik
Przewidywany termin załatwienia sprawy: Odpowiedź na petycję