Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (tj. Dz. U. z 2019r. nr 631 ze zm.),

Burmistrz Strykowa

ZAWIADAMIA,

że 23 czerwca 2022r.  otrzymał  zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w dniu 29.06.2022r., w godzinach 17:00 – 19:00.


            Zgromadzenie odbędzie się w m. Dobra na skrzyżowaniu Drogi Krajowej nr 14 z drogą powiatową. W zgromadzeniu ma wziąć udział ok. 20 osób. W czasie i miejscu trwania zgromadzenia przewiduje się wystąpienie przejściowych utrudnień w ruchu na Drodze Krajowej nr 14 na odcinku Stryków – Łódź.

 

                                                                                                                                             Z up. Burmistrza

                                                                                                                                    /-/ Radosław Zaborowski

                                                                                                                                                                              Naczelnik Wydziału Spraw 
                                                                                                                                                                            Obywatelskich i Społecznych

Stryków, dn. 23.06.2022r.