W sprawie:
przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. "Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Stryków na lata 2022-2024"

Data uchwały:
2022-03-17

Numer uchwały:
LI/461/2022

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.