UCHWAŁA NR XVIII/189/2019
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2020-2030

UCHWAŁA NR XVIII/190/2019
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2020 rok

 

Wykaz uchwał zmieniających budżet Gminy Strykow na rok 2020

 

 

Wykaz zarządzeń zmieniających budżet Gminy Strykow na rok 2020