KOMUNIKAT

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 informuję, że od dnia 4 listopada 2020 r. do odwołania zostaje zawieszone bezpośrednie udzielanie porad prawnych i obywatelskich w punktach zlokalizowanych na terenie powiatu zgierskiego.

Uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail).
Zapisy na porady oraz informacje na temat świadczonych usług udzielane są pod numerem telefonu: 785-050-293.

Każda osoba chcąca uzyskać nieodpłatną pomoc prawną łub pomoc obywatelską składa drogą mailową na adres npp@powiat.zgierz.pl wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej)*.

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.
W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub pomocy obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem - ustnie przez telefon.
W przypadku ustania zagrożenia, dyżury w punktach zostaną wznowione i będą pełnione zgodnie z harmonogramem. Prosimy o bieżące śledzeniu informacji dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej.

*wniosek do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zgierzu w zakładce: Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu zgierskiego