UCHWAŁA NR IV/29/2018
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2019 rok

UCHWAŁA NR IV/28/2018
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2019-2029

 

Wykaz uchwał zmieniających budżet Gminy Strykow na rok 2019

 

Wykaz zarządzeń zmieniających budżet Gminy Strykow na rok 2019