W sprawie:
zmieniająca uchwałę Nr XLIV/382/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Stryków na przedsięwzięcia inwestycyjne
służące ochronie powietrza


Data uchwały:
2018-11-09

Numer uchwały:
LVII/482/2018

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od daty ogłoszenia.