UCHWAŁA NR XLIV/378/2017
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLIV/377/2017
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2018 -2029

 

 Wykaz uchwał zmieniających budżet Gminy Strykow na rok 2018

 

   

Wykaz zarządzeń zmieniających budżet Gminy Strykow na rok 2018