Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 

Zgodnie z przepisami prawa Burmistrz Strykowa  jest obowiązany do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach.
Burmistrz Strykowa prowadzi własny Publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Klimatu.
Ministerstwo Klimatu nieodpłatnie udostępnia organom administracji aplikację do samodzielnego prowadzenia wykazów. Poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwe dla Burmistrza Strykowa "
Karty Informacyjne"