Wykaz uchwał zmieniających budżet Gminy Stryków na rok 2016  

 1. UCHWAŁA NR XVIII/130/2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Stryków na 2016 rok
 2. UCHWAŁA NR XVIII/131/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2016 - 2023
 3. UCHWAŁA NR XVIII/132/2016 zmieniająca uchwałę Nr XVII/128/2015 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
 4. UCHWAŁA NR XIX/141/2016 zmieniająca uchwałę Nr XVIII/130/2016 RM w Strykowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stryków na 2016 rok
 5. UCHWAŁA NR XIX/142/2016 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2016 rok
 6. UCHWAŁA NR XX/145/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023
 7. UCHWAŁA NR XX/144/2016 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2016 rok
 8. UCHWAŁA NR XXI/151/2016 zmieniająca uchwałę Nr XX/144/2016 RM w Strykowie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2016 rok
 9. UCHWAŁA NR XXI/153/2016 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2016 rok
 10. UCHWAŁA NR XXI/154/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2016-2023
 11. UCHWAŁA NR XXII/168/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023
 12. UCHWAŁA NR XXII/167/2016 w sprawie zmian budżetu, zmian w budżecie Gminy Stryków na 2016 rok oraz zmiany planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie na 2016 rok
 13. UCHWAŁA NR XXIII/177/2016 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2016 rok
 14. UCHWAŁA NR XXIII/178/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023
 15. UCHWAŁA NR XXIII/185/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
 16. UCHWAŁA NR XXIV/188/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2016-2023
 17. UCHWAŁA NR XXIV/187/2016 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2016 rok oraz zmiany planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie na 2016 rok
 18. UCHWAŁA NR XXV/199/2016 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2016 rok
 19. UCHWAŁA NR XXV/200/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2016-2025
 20. UCHWAŁA NR XXVI/206/2016 zmieniająca uchwałę Nr XXV/199/2016 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 23 września 2016r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2016 rok
 21. UCHWAŁA NR XXVI/207/2016 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2016 rok
 22. UCHWAŁA NR XXVI/208/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2016-2025
 23. UCHWAŁA NR XXVII/225/2016 zmieniająca uchwałę Nr XXVI/207/2016 z dnia 28 października 2016r.
 24. UCHWAŁA NR XXVII/227/2016 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2016 rok
 25. UCHWAŁA NR XXVII/228/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2016-2025
 26. UCHWAŁA NR XXVIII/241/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2016-2025
 27. UCHWAŁA NR XXVIII/240/2016 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2016 rok oraz zmiany planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie na 2016 rok
 28. UCHWAŁA NR XXIX/250/2016 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2016 rok

Wykaz zarządzeń zmieniających budżet Gminy Stryków na rok 2016

 1. Zarządzenie nr 2/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stryków na 2016 rok
 2. Zarządzenie nr 6/2016 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2016 rok
 3. Zarządzenie 14/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stryków na 2016 rok
 4. Zarządzenie nr 18/2016 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2016 rok
 5. Zarządzenie nr 20/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stryków na 2016 rok
 6. Zarządzenie nr 26/2016 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2016 rok
 7. Zarządzenie nr 30/2016 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2016 rok
 8. Zarządzenie nr 34/2016 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2016 rok
 9. Zarządzenie nr 37/2016 zmieniające zarządzenie Nr 34/2016 z dnia 27.04.2016r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2016 rok
 10. Zarządzenie nr 38/2016 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2016 rok
 11. Zarządzenie nr 39/2016 zmieniające zarządzenie Nr 37/2016 z dnia 9 maja 2016 r.
 12. Zarządzenie nr 40/2016 zmieniające zarządzenie Nr 37/2016 z dnia 9 maja 2016r.
 13. Zarządzenie nr 41/2016 zmieniające zarządzenie Nr 34/2016 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2016 rok
 14. Zarządzenie nr 42/2016 zmieniające zarządzenie Nr 34/2016 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2016 rok
 15. Zarządzenie nr 44/2016 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2016 rok
 16. Zarządzenie nr 56/2016 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2016 rok
 17. Zarządzenie nr 57/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023
 18. Zarządzenie nr 60/2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Stryków na 2016 rok
 19. Zarządzenie nr 61/2016 zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Burmistrza Strykowa z dnia 11 marca 2016r.
 20. Zarządzenie nr 64/2016 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2016 rok
 21. Zarządzenie nr 73/2016 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2016 rok
 22. Zarządzenie nr 74/2016 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2016 rok
 23. Zarządzenie nr 75/2016 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2016 rok
 24. Zarządzenie nr 76/2016 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2016 rok
 25. Zarządzenie nr 79/2016 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2016 rok
 26. Zarządzenie nr 84/2016 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2016 rok
 27. Zarządzenia nr 87/2016 zmieniające Zarządzenie Nr 84/2016 Burmistrza Strykowa z dnia 11 października 2016r.
 28. Zarządzenia nr 88/2016 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2016 rok
 29. Zarządzenie nr 91/2016 zmieniające Zarządzenia Burmistrza Strykowa Nr 84/2016 z dnia 11.10.2016r.
 30. Zarządzenie nr 92/2016 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2016 rok
 31. Zarządzenie nr 96/2016 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2016 rok
 32. Zarządzenie nr 101/2016 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2016 rok
 33. Zarządzenie nr 106/2016 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2016 rok
 34. Zarządzenie nr 111/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stryków na 2016 rok
 35. Zarządzenie nr 113/2016 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2016 rok
 36. Zarządzenie nr 114/2016 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Stryków na 2016 rok
 37. Zarządzenie nr 119/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stryków na 2016 rok
 38. Zarządzenie nr 120/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2016-2025