1. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej: http://www.dziennikustaw.gov.pl/
 2. Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski": http://monitorpolski.gov.pl/
 3. Dzienniki Urzędowe Ministrów kierujących Działami Administracji Rządowej: http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/dzienniki-ministerstw.html
 4. Dzienniki Urzędowe Urzędów Centralnych: http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/dzienniki-urzedow.html
 5. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej: http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=pl
 6. Wojewódzkie Dzienniki Urzędowe: http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/dzienniki-wojewodztw.html
 7. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego: http://dziennik.lodzkie.eu/ActByMonthYear.aspx
 8. Zbiór Uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego: https://bip.lodzkie.pl/uchwaly
 9. Zbiór Uchwał Zarządu Województwa Łódzkiego: https://bip.lodzkie.pl/uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-lodzkiego
 10. Rejestr Zarządzeń Marszałka Województwa Łódzkiego: http://www.pokl.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/bip/bip/urzadmarszalkowski/departamenty/departamentorganizacyjny/archiwa+rejestry+ewidencje/rejestr_zarzadzen_marszalka_wojewodztwa_lodzkiego
 11. Zarządzenia Wojewody Łódzkiego: http://bip.lodzkie.eu/page/217,zarzadzenia-wojewody.html
 12. Zarządzenia zastępcze Wojewody Łódzkiego: http://www.lodz.uw.gov.pl/page/1811,zarzadzenia-zastepcze.html
 13. Obwieszczenia Wojewody Łódzkiego: http://bip.lodzkie.eu/page/215,obwieszczenia-wojewody.html
 14. Rozporządzenia Wojewody Łódzkiego: http://bip.lodzkie.eu/page/216,rozporzadzenia-wojewody.html
 15. Zawiadomienia Wojewody Łódzkiego: http://bip.lodzkie.eu/page/925,zawiadomienia-wojewody.html
 16. Rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Łódzkiego: http://www.lodz.uw.gov.pl/page/119,rozstrzygniecia-nadzorcze.html
 17. Komunitakty Urzędowe: http://www.lodzkie.eu/page/85,komunikaty-urzedowe.html 
 18. Zbiór Uchwał Rady Powiatu Zgierskiego (od 22 X 2012 roku): http://prawomiejscowe.pl/institution/17579/collection/8
 19. Zbiór Uchwał Zarządu Powiatu Zgierskiego (od 22 X 2012 roku): http://prawomiejscowe.pl/institution/17579/collection/65
 20. Zbiór Zarządzeń Starosty Zgierskiego (od 22 X 2012 roku): http://prawomiejscowe.pl/institution/17579/collection/12
 21. Zbiór Obwieszczeń Starosty Zgierskiego (od 18 VII 2012 roku): http://www.powiatzgierski.bip.net.pl/?c=529
 22. Zbiór Aktór Prawa Miejscowego Powiatu Zgierskiego: http://prawomiejscowe.pl/institution/17579/collection/1
 23. Zbiór Aktów Powiatu Zgierskiego opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego: http://prawomiejscowe.pl/institution/17579/collection/32
 24. Archiwum Aktów Prawnych Powiatu Zgierskiego (2008 - 21 X 2012; Obwieszczenia do 26 VI 2012 roku): http://www.powiatzgierski.bip.net.pl/?c=668