Jednostka Robót Publicznych w Strykowie

Adres

ul. Batorego 25, 95-010 Stryków

Tel.

42-719-85-97

Fax.

42-719-85-97

E-mail

jrp@strykow.pl

Strona BIP:

http://jrp.strykow.bipfirma.pl/

Dyrektor

Tomasz Dubiński