Wykaz uchwał zmieniających budżet Gminy Stryków na rok 2015 

 1. UCHWAŁA NR IV/31/2015 w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2015 rok
 2. UCHWAŁA NR IV/32/2015 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022
 3. UCHWAŁA NR VI/44/2015 w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2015 rok
 4. UCHWAŁA NR VI/45/2015 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2015-2022
 5. UCHWAŁA NR VII/54/2015 w sprawie: zmian budżetu Gminy Stryków na 2015 rok
 6. UCHWAŁA NR VII/55/2015 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2015-2022
 7. UCHWAŁA NR VIII/59/2015 w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2015 rok
 8. UCHWAŁA NR VIII/60/2015 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2015-2022
 9. UCHWAŁA NR IX/67/2015 w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2015 rok oraz zmiany planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie na 2015 rok
 10. UCHWAŁA NR IX/68/2015 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminny Stryków na lata 2015-2022
 11. UCHWAŁA NR XI/80/2015 w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2015 rok
 12. UCHWAŁA NR XII/82/2015 w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2015 rok
 13. UCHWAŁA NR XIII/90/2015 zmieniająca uchwałę Nr XII/82/2015 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 07.08.2015r. w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2015 rok
 14. UCHWAŁA NR XIII/91/2015 w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2015 rok
 15. UCHWAŁA NR XIII/92/2015 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2015-2022
 16. UCHWAŁA NR XIV/99/2015 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2015 rok
 17. UCHWAŁA NR XIV/100/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2015-2022
 18. UCHWAŁA NR XV/101/2015 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2015 rok
 19. UCHWAŁA NR XVI/111/2015 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2015 rok oraz zmiany planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie na 2015 rok
 20. UCHWAŁA NR XVI/112/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2015-2022
 21. UCHWAŁA NR XVII/122/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stryków na 2015 rok oraz zmiany planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie na 2015 rok
 22. UCHWAŁA NR XVII/124/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2015-2022

 

Wykaz zarządzeń zmieniających budżet Gminy Stryków na rok 2015 

 1. Zarządzenie nr 3/2015 w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2015 rok
 2. Zarządzenie nr 6/2015 zmieniające Zarządzenie Nr 3/2015 Burmistrza Strykowa z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2015 rok
 3. Zarządzenie nr 7/2015 w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2015 rok
 4. Zarządzenie nr 12/2015 w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2015 rok
 5. Zarządzenie nr 17/2015 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stryków na 2015 rok
 6. Zarządzenie nr 25/2015 w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2015 rok
 7. Zarządzenie nr 29/2015 w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2015 rok
 8. Zarządzenie nr 41/2015 w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2015 rok
 9. Zarządzenie nr 43/2015 w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2015 rok
 10. Zarządzenie nr 46/2015 w sprawie: zmian budżetu Gminy Stryków na 2015 rok
 11. Zarządzenie nr 51/2015 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stryków na 2015 rok
 12. Zarządzenie nr 55/2015 zmieniające Zarządzenie Nr 3/2015 z dnia 13.01.2015r.
 13. Zarządzenie nr 56/2015 w sprawie: zmian budżetu Gminy Stryków na 2015 rok
 14. Zarządzenie nr 57/2015 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2015-2022
 15. Zarządzenie nr 58/2015 zmieniające Zarządzenie Nr 55/2015 Burmistrza Strykowa z dnia 10.06.2015
 16. Zarządzenie nr 59/2015 w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2015 rok
 17. Zarządzenie nr 60/2015 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2015-2022
 18. Zarządzenie nr 67/2015 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stryków na 2015 rok
 19. Zarządzenie nr 69/2015 w sprawie: zmian budżetu Gminy Stryków na 2015 rok
 20. Zarządzenie nr 75/2015 w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2015 rok
 21. Zarządzenie nr 90/2015 w sprawie: zmian budżetu Gminy Stryków na 2015 rok
 22. Zarządzenie nr 98/2015 w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2015 rok
 23. Zarządzenie nr 108/2015 w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2015 rok
 24. Zarządzenie nr 114/2015 w sprawie zmian budżetu Gminy Stryków na 2015 rok
 25. Zarządzenie nr 118/2015 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2015 rok
 26. Zarządzenie nr 120/2015 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2015 rok
 27. Zarządzenie nr 125/2015 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2015 rok
 28. Zarządzenie nr 128/2015 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2015 rok
 29. Zarządzenie nr 134/2015 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2015 rok
 30. Zarządzenie nr 138/2015 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2015 rok