Strykówdnia 9 czerwca 2021 r.

OR.0002.35.2021      

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie zawiadamia, że w dniu 11 czerwca 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ul. Kościuszki 27 odbędzie się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Strykowie ( bez udziału publiczności, ze względu na ogłoszony stan epidemii).

Istnieje możliwość oglądania sesji pod adresem https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/406/rada-miejska-w-strykowie.htm

1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

2.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stryków w 2021 roku (XXXVI_346_2021).

3.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Gminy Stryków (XXXVI_347_2021).

4.      Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia stanowiska w sprawie przebiegu kolei dużych prędkości przez teren Gminy Stryków w ramach projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego (XXXVI_348_2021).

5.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/297/2020 Rady Miejskiej
w Strykowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2021 rok (XXXVI_349_2021).

6.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/296/2020 Rady Miejskiej
w Strykowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2021-2030 (XXXVI_350_2021).

7.      Zamknięcie obrad.

                                                                                     

 

                                                                                                       

                                                                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie 

                                                                                                                 Paweł Kasica