PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

UCHWAŁA NR XXVII/267/2020
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stryków na 2021 rok

 

PODATEK ROLNY

UCHWAŁA NR XXVII/268/2020
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok

 

ŚRODKI TRANSPORTOWE

UCHWAŁA NR XV/156/2019
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Stryków

 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

UCHWAŁA NR XXVII/266/2020
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe