UCHWAŁA NR XXIX/296/2020
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2021-2030

UCHWAŁA NR XXIX/297/2020
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2021 rok

 

Wykaz uchwał zmieniających budżet Gminy Strykow na rok 2021

 

Wykaz zarządzeń zmieniających budżet Gminy Strykow na rok 2021