W sprawie:
przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Stryków na lata 2018-2032"

Data uchwały:
2019-03-26

Numer uchwały:
VII/68/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.