Stryków, 24 maja 2024 r.


     Z upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strykowie zawiadamiam o posiedzeniu Komisji, które odbędzie się w dniu 28 maja 2024 r. 15 minut po zakończeniu III sesji Rady Miejskiej w Strykowie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ul. Kościuszki 27, sala konferencyjna pok. nr 22 II p.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stryków za 2023 rok wraz z mieniem komunalnym Gminy Stryków za 2023 rok.
  3. Analiza sprawozdania finansowego za 2023 rok.
  4. Przygotowanie uchwały i wniosku absolutoryjnego dla Burmistrza Strykowa za 2023 rok.
  5. Sprawy różne w zakresie merytorycznym działania Komisji.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 

Sporządziła:
A. Jóźwiak