Stryków, dnia 22 listopada 2021 r.

 

    Z upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strykowie zawiadamiam o posiedzeniu Komisji, które odbędzie się w dniu 25 listopada 2021 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ul. Kościuszki 27, pok. nr 22.

Porządek posiedzenia:

1.      Informacja dotycząca realizacji gminnych inwestycji przyjętych w budżecie na 2021 rok.

2.      Sprawy różne w zakresie merytorycznym działania Komisji.

 

Zgodnie z wnioskiem złożonym przez Radnego Łukasza Orłowskiego, przyjętym w głosowaniu (8 głosów za, 3 głosy przeciwne, 2 głosy wstrzymujące się) na posiedzeniu XL Sesji Rady Miejskiej w Strykowie w dniu 30 września 2021 r. posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Strykowie nie są transmitowane i udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie gminy. W Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie gminy udostępniane będą wyłącznie nagrania posiedzeń sesji, których transmisja jest obligatoryjna na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 

Sporządziła:
A. Jóźwiak