Stryków, 24 maja 2023 r.


     Z upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strykowie zawiadamiam o posiedzeniu Komisji, które odbędzie się w dniu 26 maja 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ul. Kościuszki 27, pok. nr 22.

Porządek posiedzenia:

 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stryków za 2022 rok wraz z mieniem komunalnym Gminy Stryków za 2022 rok.
   
 2. Analiza sprawozdania finansowego za 2022 rok.
   
 3. Przygotowanie uchwały i wniosku absolutoryjnego dla Burmistrza Strykowa za 2022 rok.
   
 4. Sprawy różne w zakresie merytorycznym działania Komisji.
   

 

Sporządziła:
A. Jóźwiak