Stryków, 17 strycznia 2024 r.


     Z upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strykowie zawiadamiam o posiedzeniu Komisji, które odbędzie się w dniu 19 stycznia 2024 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ul. Kościuszki 27, pok. nr 22.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku posiedzenia.
   
 2. Informacja zgodna z wnioskiem przyjętym protokołem Komisji Uchwał i Wniosków na LXXIX sesji Rady Miejskiej w Strykowie w dniu 29 grudnia 2023 roku w brzmieniu: „Wniosek do Komisji Rewizyjnej, aby dokonała kontroli dokumentacji na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Stryków wraz z umową dla Aesco Group Sp. z o.o. wraz z kopiami umów z ostatnich 5 lat na obsługę prawną Gminy Stryków przez zewnętrzną kancelarię”.
   
 3. Ustalenie planu pracy Komisji do dnia 30 kwietnia 2024 r.
   
 4. Sprawy różne w zakresie merytorycznym działania Komisji.
   
 5. Zamknięcie posiedzenia..

 

Sporządziła:
A. Jóźwiak