Stryków, dnia 24 listopada 2022 r.

  

     Z upoważnienia Przewodniczących Komisji budżetu i infrastruktury informuję o wspólnym posiedzeniu Komisji budżetu oraz Komisji infrastruktury, które odbędzie się w dniu 28 listopada 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ul. Kościuszki 27, sala nr 22 II p.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  2. Wydanie opinii do projektu budżetu Gminy Stryków na 2023 rok.
  3. Zamknięcie posiedzenia.

 

Sporz. A. Jóźwiak