Stryków, 24 maja 2024 r.

Z upoważnienia Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Strykowie informuję o posiedzeniu ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 28 maja 2024 r. o godz. 8.50 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ul. Kościuszki 27, sala konferencyjna pok. nr 22 II p.
 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku posiedzenia.
     
  2. Rozpatrzenie skargi na  Burmistrza Strykowa z dnia 8 maja 2024 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Strykowie – 9 maja 2024 r.)  dotyczącej nieuzasadnionego wezwania do stawienia się w Urzędzie Miejskim w Strykowie.
     
  3. Zamknięcie posiedzenia.

 

 Sporz. A. Jóźwiak