Stryków, dnia  17 września 2021 r.


   Z upoważnienia Przewodniczącej Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Strykowie informuję o posiedzeniu w/w Komisji, które odbędzie się w dniu 22 września 2021 r. o godz. 8.15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ul. Kościuszki 27, pok. nr 22.

Porządek posiedzenia:

1. Rozpatrzenie skargi, która została przekazana przez Starostę Zgierskiego do Rady Miejskiej w Strykowie dnia 7 września 2021 r.

 

 

 

 Sporz. A. Jóźwiak