Stryków, dnia 1 grudnia 2023 r.

Z upoważnienia Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Strykowie informuję o posiedzeniu ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 5 grudnia 2023 r. 15 minut po zakończeniu Komisji budżetu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ul. Kościuszki 27, sala nr 22 II p.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku posiedzenia.
     
  2. Zapoznanie się petycją w sprawie budowy chodnika.
     
  3. Zapoznanie się petycją w sprawie budowy drogi asfaltowej.
     
  4. Zamknięcie posiedzenia.

 

 Sporz. A. Jóźwiak