Stryków, dnia 19 grudnia 2022 r.

Z upoważnienia Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Strykowie informuję o posiedzeniu ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 20 grudnia 2022 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ul. Kościuszki 27, sala nr 22 II p.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku posiedzenia.
2. Rozpatrzenie petycji z dnia 15.10.2022 r.
3. Rozpatrzenie skargi, która wpłynęła do Rady Miejskiej w Strykowie dnia 13.12.2022 r.
4. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 Sporz. A. Jóźwiak