Stryków, dnia 22 marca 2023 r.

Z upoważnienia Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Strykowie informuję o posiedzeniu ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 27 marca 2023 r. o godz. 13.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ul. Kościuszki 27, sala nr 22 II p.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku posiedzenia.
     
  2. Zapoznanie się petycją z dnia 23.01.2023 r.
     
  3. Zamknięcie posiedzenia.

 

 Sporz. A. Jóźwiak