O G Ł O S Z E N I E

            Stosownie do art. 35 ust. 1  ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U z 2015 r.,  poz. 1774 z późn. zm.) Burmistrz  Strykowa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie  przy ul. Kościuszki 27, został  podany do publicznej wiadomości wykaz lokalu użytkowego usytuowanego w budynku w Bratoszewicach przy ul. Szkolnej 10, przeznaczonego do oddania w najem  drodze bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy.

 

Powyższy  wykaz  podlega  publikacji do dnia 23 marca 2016 roku.