Zamawiający:
Zamawiającym jest Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Słoneczna i Piłsudskiego w Strykowie

CPV:
45.31.61.10 - 9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogi

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony.

Warunki:
§ 8 SIWZ

Termin realizacji:
do dnia 31.08.2016 r.

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 2 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2016-02-04 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2016-02-04 godz: 12:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 22

Kryteria wyboru:
- Cena - 90,00 %
- Okres gwarancji - 10,00 %


Wadium:
2 000,00 PLN

Uwagi:


Firmy uczestniczące