W sprawie:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Stryków na 2015 rok oraz zmiany planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie na 2015 rok

Data uchwały:
2015-12-29

Numer uchwały:
XVII/122/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia