Stryków, dnia 20 września 2022 r.

 

    Z upoważnienia Przewodniczącego Komisji infrastruktury Rady Miejskiej w Strykowie zawiadamiam o posiedzeniu Komisji, które odbędzie się w dniu 22 września 2022 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ul. Kościuszki 27, pok. nr 22.

Porządek posiedzenia:  

1. Wypracowanie wniosków do projektu budżetu Gminy Stryków na 2023 rok.

2. Opiniowanie projektów uchwał.

3. Sprawy różne w zakresie merytorycznym działania Komisji.