Stryków, dnia 13 października 2021 r.

 

    Z upoważnienia Przewodniczącego Komisji infrastruktury Rady Miejskiej w Strykowie zawiadamiam o posiedzeniu Komisji, które odbędzie się w dniu 18 października 2021 r. o godz. 10.00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ul. Kościuszki 27, pok. nr 22.

Porządek posiedzenia: 

  1. Informacja na temat stanu zaawansowania prac nad zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego w Gminie Stryków.
  2. Sprawy różne.