Stryków, 29 maja 2024 r.

    Z upoważnienia Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Rady Miejskiej w Strykowie zawiadamiam o posiedzeniu Komisji, które odbędzie się w dniu 3 czerwca 2024 r. o godz. 13.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ul. Kościuszki 27, sala konferencyjna pok. nr 22 II p.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku posiedzenia.
     
  2. Informacja dotycząca działalności Związku Międzygminnego "BZURA".
     
  3. Zamknięcie posiedzenia.

 

Sporz. A. Jóźwiak