Stryków, 23 lutego 2024 r.

    Z upoważnienia Przewodniczącego Komisji infrastruktury Rady Miejskiej w Strykowie zawiadamiam o posiedzeniu Komisji, które odbędzie się w dniu 27 lutego 2024 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ul. Kościuszki 27, pok. nr 22.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku posiedzenia.
   
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
   
 3. Informacja dotycząca Gminnej Spółki Wodnej w Strykowie.
   
 4. Informacja dotycząca zaawansowania prac nad zmianami w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
   
 5. Sprawy różne w zakresie merytorycznym działania Komisji.
   
 6. Zamknięcie posiedzenia.

 

Sporz. A. Jóźwiak