Stryków, dnia 14 czerwca 2021 roku

 

    Z upoważnienia Przewodniczącego Komisji infrastruktury Rady Miejskiej w Strykowie zawiadamiam o posiedzeniu Komisji, które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ul. Kościuszki 27, pok. Nr 22.

Porządek posiedzenia:  

  1. Podsumowanie pracy Komisji w I półroczu.
  2. Plan pracy na II półrocze 2021 r.
  3. Opiniowanie projektów uchwał.