Stryków, dnia  24 maja 2023 r.

    

    Z upoważnienia Przewodniczącego Komisji budżetu Rady Miejskiej w Strykowie informuję o posiedzeniu Komisji, które odbędzie się w dniu 26 maja 2023 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ul. Kościuszki 27, sala nr 22 II p.

 Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku posiedzenia.
     
  2. Opiniowanie projektów uchwał.
     
  3. Zamknięcie posiedzenia.

 

Sporz. A. Jóźwiak