Stryków, dnia  20 września 2022 r.

    

    Z upoważnienia Przewodniczącego Komisji budżetu Rady Miejskiej w Strykowie informuję o posiedzeniu ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 22 września 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ul. Kościuszki 27, sala nr 22 II p.

Porządek posiedzenia:

1. Ustalenie wniosków do projektu budżetu Gminy Stryków na 2023 rok.
2. Opiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy różne w zakresie merytorycznym działania Komisji.

 

 Sporz. A. Jóźwiak