Stryków, 23 lutego 2024 r.

    

   Z upoważnienia Przewodniczącego Komisji budżetu Rady Miejskiej w Strykowie informuję o posiedzeniu ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 27 lutego 2024 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ul. Kościuszki 27, sala nr 22 II p.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku posiedzenia.
   
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
   
 3. Informacja dotycząca rozstrzygnięć konkursów dla organizacji pożytku publicznego na 2024 r.
   
 4. Sprawy różne w zakresie merytorycznym działania Komisji.
   
 5. Zamknięcie posiedzenia.

 

Sporz. A. Jóźwiak