Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
- Rocznik: 2012
- Pozycja: 881
- Data ogłoszenia: 14 marca 2012
- jednolity identyfikator aktu:
http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=881