W sprawie:
utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie i nadania jej statutu

Data uchwały:
2005-11-29

Numer uchwały:
XLIII/334/2005

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006