W sprawie:
sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto-Gminę Stryków.

Data uchwały:
2006-02-24

Numer uchwały:
XLVIII/360//2006

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni