W sprawie:
uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie

Data uchwały:
2006-02-24

Numer uchwały:
XLVIII/355/2006

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia