W sprawie:
zmiany Statutu Gminy Stryków

Data uchwały:
2006-02-24

Numer uchwały:
XLVIII/354/2006

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia