W sprawie:
zmiany uchwały Nr XXXII/270/2005 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 25 lutego 2005 roku

Data uchwały:
2006-02-24

Numer uchwały:
XLVIII/353/2006

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia