W sprawie:
zmian budżetu Miasta - Gminy Stryków na rok 2006

Data uchwały:
2006-02-24

Numer uchwały:
XLVIII/351/2006

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia