W sprawie:
uchwalenia Statutu Gminy Stryków

Data uchwały:
2004-10-28

Numer uchwały:
XXIX/235/2004

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia