W sprawie:
zwolnień w podatku od nieruchomości

Data uchwały:
2011-12-07

Numer uchwały:
XVII/117/2011

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.