W sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze wsi Smolice-Tymianka

Data uchwały:
2013-03-15

Numer uchwały:
XXXIV/258/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego