W sprawie:
zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Strykowie przy ulicy Kolejowej 65

Data uchwały:
2013-03-15

Numer uchwały:
XXIV/262/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia