W sprawie:
zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2013 rok

Data uchwały:
2013-03-15

Numer uchwały:
XXXIV/263/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia