W sprawie:
udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Zgierskiego

Data uchwały:
2013-03-15

Numer uchwały:
XXXIV/265/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia