W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Stryków

Data uchwały:
2013-03-15

Numer uchwały:
XXXIV/267/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia