Posiedzenie Komisji Infrastruktury Rady Miejskiej w Strykowie - 3 czerwca 2024 r. o godz. 15.00

link

https://esesja.tv/transmisja/53654/posiedzenie-komisji-infrastruktury-rady-miejskiej-w-strykowie-03-czerwca-2024.htm

 

Porządek posiedzenia:

 

1.      Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku posiedzenia.
2.      Informacja dotycząca działalności Związku Międzygminnego ,,BZURA?.
3.      Zamknięcie posiedzenia.