W sprawie:
zmiany Uchwały Nr LXIII/548/2022 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2023 rok

Data uchwały:
2023-12-19

Numer uchwały:
LXXVIII/668/2023

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego