Nr petycji: 09/2023
Data złożenia petycji: 05.10.2023 r.
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszacego petycję: Mieszkańcy Dobra-Nowiny i okolic
Druk petycji: załącznik
Przewidywany termin załatwienia sprawy:  Odpowiedź na petycję